ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4 ) และเรื่องผู้มีสิทธิ์สมัครรั

 logo tran

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  (ผ.ถ.4/4 ) 

และเรื่องชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ.4/5)

 

 

 

4 4 000

4 4 001

4 4 002

4 4 003

 

4 4 004

 

4 4 005

 

4 4 006

 

4 4 007

 

4 4 008

 

4 4 009

 

4 4 010

 

4 4 011

 

4 5 000

 

4 5 001

 

4 5 002

 

4 5 003

 

4 5 004

 

4 5 005

 

4 5 006

 

4 5 007

 

4 5 008

 

4 5 009

 

4 5 010

 

4 5 011

 

4 5 012

 

4 5 013

 

4 5 014

 

4 5 015

 

4 5 016

 

4 5 017

 

4 5 018

 

4 5 019

 

4 5 020

 

4 5 021

 

4 5 022

 

4 5 023

 

4 5 024